Bærekraft

Hjem 9 Bærekraft

Vi er vårt ansvar bevisst og sikrer at vi og våre samarbeidspartnere følger bærekraftmålene for vår bransje.

Vårt universelle ansvar

Vi følger de fire grunnpilarene til GSTC, Global Sustainable Tourism Council, for bærekraftig turisme:

  • Effektiv ledelse: vi implementerer og håndterer bærekraftig arbeidsmetodikk i hele vår verdikjede
  • Sosial og økonomisk: vi hjelper og støtter reiselivsvirksomhet der vi leverer våre tjenester
  • Kulturelt: vår reiselivsvirksomhet støtter lokal arv
  • Miljø: vi beskytter, ivaretar, lærer opp, og kan være en positiv bidragsyter for miljøet og økosystemet der vi opererer
kontact

I tillegg sikrer vi at våre samarbeidspartnere er kjent med FNs mål for bærekraftig utvikling og FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

For The Key betyr det:

  • Bruk av lokal mat i så stor grad som mulig
  • Miljøvennlig avfallshåndtering
  • Ikke bruk av barnearbeid
  • Anstendig arbeidsvilkår og bruk av minstelønn
  • Like rettigheter og ingen diskriminering uansett bakgrunn
  • Ikke aksept for bestikkelser og korrupsjon