Bærekraft

Hjem 9 Bærekraft

Miljøpolicy for The Key AS:

Vi The Key AS er vårt ansvar bevisst og sikrer at vi og våre samarbeidspartnere følger bærekraftsmålene for vår bransje. Når det kommer til miljø og bærekraft skal vi være en positiv bidragsyter og vi vil følge opp vårt arbeid internt med klima, miljø og arbeidsmiljø årlig. Gjennom konkrete mål og tiltak vil vi sikre kontinuerlig forbedring i vår drift. Samtidig søker vi hele tiden å ha en dialog med samarbeidspartnere, leverandører, kunder og øvrig nettverk om bærekraftsspørsmål.

Vårt universelle ansvar

Vi følger de fire grunnpilarene til GSTC, Global Sustainable Tourism Council, for bærekraftig turisme:

  • Effektiv ledelse: vi implementerer og håndterer bærekraftig arbeidsmetodikk i hele vår verdikjede
  • Sosial og økonomisk: vi hjelper og støtter reiselivsvirksomhet der vi leverer våre tjenester
  • Kulturelt: vår reiselivsvirksomhet støtter lokal arv
  • Miljø: vi beskytter, ivaretar, lærer opp, og kan være en positiv bidragsyter for miljøet og økosystemet der vi opererer
kontact

I tillegg sikrer vi at våre samarbeidspartnere er kjent med FNs mål for bærekraftig utvikling og FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

For The Key betyr det:

  • Bruk av lokal mat i så stor grad som mulig
  • Miljøvennlig avfallshåndtering
  • Ikke bruk av barnearbeid
  • Anstendig arbeidsvilkår og bruk av minstelønn
  • Like rettigheter og ingen diskriminering uansett bakgrunn
  • Ikke aksept for bestikkelser og korrupsjon

Miljøfyrtårn-sertifisert eventbyrå

Med The Key sin status som et Miljøfyrtårn-sertifisert eventbyrå, har vi staket ut en kurs som ikke bare tar sikte på å oppfylle, men overgå bærekraftige standarder innen firmaturer for store selskaper.

Vår sertifisering er et stolt testament til vår innsats for å integrere miljømessige hensyn dypt inn i bedriftens DNA.

Vi tilbyr firmaturer som er nøye planlagt for å minske miljøavtrykket, samtidig som vi sikrer at hver tur er en unik og minneverdig opplevelse.

Ved å benytte kortreist, økologisk og vegetarisk mat hvor det passer, bidrar The Key til å redusere karbonutslippene ytterligere. Vi velger samarbeidspartnere som deler vårt engasjement for miljøet, inkludert spisesteder med effektive resirkulerings- og komposteringsprogrammer. Etter hver tur gjennomfører vi en grundig evaluering for å identifisere forbedringsområder, sikte på å heve våre miljøstandarder kontinuerlig i tråd med Miljøfyrtårn-kravene.

Som kunde hos The Key kan du være trygg på at din firmatur blir gjennomført med største mulige omsorg for miljøet, uten at det går på bekostning av opplevelsen.

The Key lager en årlig miljørapport. Den er tilgjengelig for alle på forespørsel.