Bærekraft

Vi er vårt ansvar bevisst og sikrer at vi og våre samarbeidspartnere følger bærekraftsmålene for vår bransje.

Home 9 Bærekraft

Vårt universelle ansvar

Vi følger de fire grunnpilarene til GSTC, Global Sustainable Tourism Council, for bærekraftig turisme:

  • Effektiv ledelse: vi implementerer og håndterer bærekraftig arbeidsmetodikk i hele vår verdikjede
  • Sosial og økonomisk: vi hjelper og støtter reiselivsvirksomhet der vi leverer våre tjenester
  • Kulturelt: vår reiselivsvirksomhet støtter lokal arv
  • Miljø: vi beskytter, ivaretar, lærer opp, og kan være en positiv bidragsyter for miljøet og økosystemet der vi opererer
kontact

I tillegg sikrer vi at våre samarbeidspartnere er kjent med FNs mål for bærekraftig utvikling og FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

For The Key betyr det:

  • Bruk av lokal mat i så stor grad som mulig
  • Miljøvennlig avfallshåndtering
  • Ikke bruk av barnearbeid
  • Anstendig arbeidsvilkår og bruk av minstelønn
  • Like rettigheter og ingen diskriminering uansett bakgrunn
  • Ikke aksept for bestikkelser og korrupsjon