Home 9 Personvernerklæring

Personværnerklæring

Daglig leder, Vivian Sivertsen, er på vegne av The Key AS, behandlingsansvarlig for selskapets
behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres:
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: Navn, adresse, telefonnummer og epostadresse.
Ved gruppe-/fagturer lagrer vi i tillegg passopplysninger, fødselsdato og
arbeidsplass.

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse
med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse og i noen tilfelle personnummer
benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er
personopplysningsloven artikkel Art 6.1 (b). Der du har samtykket til det, benyttes også
opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post,
telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personopplysningsloven Art 6.1 (a).
Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av opplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har oppgitt via våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp.
Vi lagrer de personopplysningene du har oppgitt til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best
kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre
besøkende om bruk av informasjonskapsler/cookies. Les mer om bruk av informasjonskapsler
her.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre,
med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen
utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere kan
være hoteller, flyselskaper, restauranter, agenter og reisebyråer.

Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5
år, med mindre du iht. personopplysningsloven art. 17 krever sletting. Opplysninger vi etter
bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende
forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne
personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til
Datatilsynet ved behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger med fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt
ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig
til følgende adresser: vivian@thekey.no eller atle@thekey.no
THE KEY AS
Fred Olsensgate 5
0152 Oslo