En incentiv-reise eller en belønningsreise gjennomføres gjerne for en bedrift eller en avdeling som har nådd sine mål. En gruppereise er en attraktiv påskjønnelse og en felles opplevelse er med å skape samhold og motivasjon hos de ansatte. Vi arrangerer incentivreiser som skaper engasjement og som bidrar til at din bedrift når de målsetningene dere har satt dere.

Hva kan vi gjøre for deg? 

The Key hjelper til med å finne en destinasjon som passer deres budsjett og ønsker for gruppereisen. Vi kommer med forslag til opplevelser og team-building aktiviteter som engasjerer og gir deltagerne opplevelser de ikke ville fått på egenhånd.  Vår erfaring er at slike felles opplevelser bidrar til økt trivsel og bedre samarbeid. Dette er resultater som gir resultater også på bunnlinjen. Våre kreative prosjektledere setter sammen en innholdsrik incentiv-reise som kombinerer faglige elementer med sosiale opplevelser. Ta kontakt med oss i dag og vi hjelper deg med et uforpliktende forslag. La oss hjelpe din bedrift med å nå sine mål! 

shutterstock 99995705