Planlegger dere en ledersamling eller et styremøte kan The Key hjelpe dere med planleggingen og gjennomføring. En ledersamling hvor det er rom for å dele opplevelser, hvor man får tid til å se de lange linjene og utarbeide de langsiktige strategiene. The Key hjelper dere med å skape de møteplassene som er nødvendig for å skape de gode beslutningene. Vi sørger for at logistikken er på plass, at teknikken fungerer og at de ytre rammene bidrar til å skape kreativitet og samhandling. Vi kan hjelpe til med å finne foredragsholdere eller annen faglig inspirasjon som kan bidra i diskusjonene. 

Ta kontakt med The Key i dag, så kan våre dyktige prosjektledere hjelpe dere med gode forslag til deres neste ledersamling eller styremøte. 

shutterstock 184808168